Με οδηγό την Ποιότητα

ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΕΛΚΕ

| Πρότυπο ΕΛΟΤ 1429:2008

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Mελέτη και εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Συγχρηματοδοτούμενων Έργων σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 1429:2008 ως Φορέα Τύπου Β &Γ, στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ Πελοποννήσου

 

Πιστοποίηση : Αύγουστος 2016