Με οδηγό την Ποιότητα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΩΝΙΑΣ / Γ. Ν ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ / ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

| ISO9001:2008

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Μελέτη & Εγκατάσταση Συστήματος Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO9001:2008 στην Ογκολογική Κλινική.
 
Πιστοποίηση: Δεκέμβριος 2010
 
Κατηγορία:ISO9001:2008