Με οδηγό την Ποιότητα

Μ.Ι.Υ.Α. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ

| Προετοιμασία για κατάθεση του φακέλου για λήψη άδειας ίδρυσης και λειτουργίας

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Υποστήριξη της Μονάδας στην προετοιμασία για κατάθεση του φακέλου για λήψη άδειας ίδρυσης και λειτουργίας στην Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής.
 

www.ivfnna.gr