Με οδηγό την Ποιότητα

Ι.ΚΤΕΟ Polis

| ISO9001

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

1. Μελέτη και Εγκατάσταση Συστήματος Ποιότητας (ISO9001) για την Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Ελέγχου Ελαφρών Οχημάτων (≤3.5tn) και Δικύκλων

Έργο σε Εξέλιξη