Με οδηγό την Ποιότητα

Ι.ΚΤΕΟ Κρήτης

| ISO/IEC17020

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

1. Μελέτη και Εγκατάσταση Συστήματος Ποιότητας για την Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Ελέγχου Ελαφρών Οχημάτων (≤3.5tn) στην έδρα του Φορέα στα Χανιά

Επέκταση Διαπίστευσης (ISO/IEC17020): 5ος/2008

2. Επέκταση Πεδίου Διαπίστευσης στην Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Ελέγχου Ελαφρών Οχημάτων (≤3.5tn) στο υποκατάστημα του Φορέα στο Ηράκλειο

Επέκταση Διαπίστευσης (ISO/IEC17020): 5ος/2009

3. Επέκταση Πεδίου Διαπίστευσης στην Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Ελέγχου Βαρέων Οχημάτων (>3.5tn) στο υποκατάστημα του Φορέα στο Ηράκλειο

Επέκταση Διαπίστευσης (ISO/IEC17020): 1ος/2011

4. Επέκταση Πεδίου Διαπίστευσης στην Παροχή Υπηρεσιών:

·         Τεχνικού Ελέγχου Βαρέων Οχημάτων (>3.5tn) και Δικύκλων στην έδρα του Φορέα στα Χανιά

·         Τεχνικού Ελέγχου Δικύκλων στο υποκατάστημα του Φορέα στο Ηράκλειο

Επέκταση Διαπίστευσης (ISO/IEC17020): 6ος/2011