Με οδηγό την Ποιότητα

Ίδρυμα για το Παιδί «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ»

| ISO9001:2015

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Μελέτη, Εγκατάσταση και εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015.
 

www.pammakaristos.wordpress.com

 

Κατηγορία : ISO9001:2015