Με οδηγό την Ποιότητα

ΧΑΡΤΟΠΟΙΪΑ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ

| ISO9001:2008

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Μελέτη & Εγκατάσταση Συστήματος Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO9001:2008.
 
Πιστοποίηση : Οκτώβριος 2009
 
 

Κατηγορία:ISO9001:2008.