Με οδηγό την Ποιότητα

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΛΑΪΚΟ» - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ

| ISO9001:2000

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Μελέτη & Εγκατάσταση Συστήματος Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO9001:2000.
Πιστοποίηση : Ιούνιος 2006

 

Κατηγορία:ISO9001:2000.