Με οδηγό την Ποιότητα

Φυτά Α. Αλεξίου Ε.Π.Ε.

| ISO9001:2015 & ISO14001:2015

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Μελέτη & Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το Πρότυπο ISO9001:2008 για την παραγωγή & εμπορία φυτών εξωτερικού χώρου.

Πιστοποίηση: Σεπτέμβριος 2012

 

Μετάβαση εφαρμοζόμενου Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σε Ενιαίο Διαχειριστικό Σύστημα σύμφωνα με τα πρότυπα ISO9001:2015 και ISO14001:2015.

Πιστοποίηση: Νοέμβριος 2017

 

http://www.alexiou-plant.com/

 

Κατηγορία:ISO9001:2015 & ISO14001:2015.