Με οδηγό την Ποιότητα

ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΚΟΝΙΚΟΣ

| ISO9001:2015

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για τη Μελέτη & Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO9001:2015, για τη δραστηριότητα «Παροχή Υπηρεσιών Φαρμακείου στη κατεύθυνση προαγωγής και πρόληψης της υγείας».
 
 
Κατηγορία: ISO9001:2015