Με οδηγό την Ποιότητα

ΕΥΑΘ Α.Ε.

| Μελέτη αξιολόγησης της λειτουργίας του εσωτερικού ελέγχου

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΥΑΘ Α.Ε. : στην κατηγορία Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου & Ιδιωτικού Δικαίου - Μ.Κ.Ο

Μελέτη αξιολόγησης της λειτουργίας του εσωτερικού ελέγχου

Ολοκλήρωση: Ιούλιος 2008