Με οδηγό την Ποιότητα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΟΦΘΑΛΜΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ (ΕΛ.Κ.Ε.Θ.Ο.Π.)

| ISO9001:2008

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΟΦΘΑΛΜΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ (ΕΛ.Κ.Ε.Θ.Ο.Π.)

Παροχή Εκπαιδευτικών Υπηρεσιών σε Συστήματα Ποιότητας ISO9001:2008

ΚΑΤΗΓOΡΙΑ:Συστήματα Ποιότητας ISO9001:2008

Πιστοποίηση: Μάιος 2012