Με οδηγό την Ποιότητα

ISO 27001

Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας των Πληροφοριών Το ISO 27001 έχει εφαρμογή σε όλους τους τομείς της βιομηχανίας, του εμπορίου και των υπηρεσιών και η εφαρμογή του δεν περιορίζεται μόνο στις πληροφορίες που αποθηκεύονται σε Η/Υ.

Απευθύνεται στην ασφάλεια των πληροφοριών με όποιο τρόπο αυτές τηρούνται.