Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε η μετάβαση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας της Εταιρίας Spick and Span A.E. στο νέο Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO9001:2015.

Επιπλέον, στο Σύστημα Ποιότητας συμπεριλήφθηκαν και οι απαιτήσεις των προτύπων EN 14065:2016 & RALGZ992/2.

Η πιστοποίησή της Εταιρίας με την Νέα έκδοση του προτύπου, πραγματοποιήθηκε τον 10/2017 από την TUV AUSTRIA HELLAS και ήρθε απλά να επικυρώσει την εξαιρετική οργάνωση και την αποτελεσματικότητα του τρόπου λειτουργίας της Εταιρίας, καθώς και την υψηλή ποιότητα των προϊόντων - υπηρεσιών της.