Πιστοποιήθηκε με επιτυχία το Εργαστήριο Μικροβιολογίας Υδατοκαλλιεργειών του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας & Υδατοκαλλειργειών του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσιών Ερευνών σύμφωνα με το πρότυπο ISO9001:2015.

Το πεδίο εφαρμογής αφορά την ανάτπυξη αδρανοποιημένων αυτογενών εμβολίων για ψάρια. Η πιστοποίηση αυτή είναι το πρώτο βήμα σε ένα φιλόδοξο & αναπτυξιακό δρόμο που έχει χαράξει το εργαστήριο.


Θερμά συγχαρητήρια.