Ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία η εγκατάσταση ενιαίου Διαχειριστικού συστήματος σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9001:2015 και ISO 27001:2013 στην εταιρία BSS Plus.

 Με την ολοκλήρωση της πιστοποίησης,  η εταιρία ανέδειξε για μια ακόμα φορά την στόχευση της στη συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών της καθώς και στην προστασία αρχείων και δεδομένων (εταρικών - προσωπικών) που διαχειρίζεται για την υλοποίηση αυτών, σε συμμόρφωση πάντα με την κείμενη νομοθεσία.

 Είμαστε περήφανοι που ήμασταν συνοδοιπόροι σε αυτή τη  διαδρομή.

 Από όλους εμάς Θερμά Συγχαρητήρια!!!!!!!