ISO 37001

2.jpg
Διαχειριστικό Σύστημα για την Καταπολέμηση της Δωροδοκίας

Το ISO 37001:2016 αποτελεί ένα Πρότυπο-οδηγό για τη δημιουργία και καθιέρωση Συστημάτων Καταπολέμησης της Δωροδοκίας. Αναδεικνύει συγκεκριμένα σημεία και συνθήκες κατά τις οποίες δύναται να εμφανιστούν μεμονωμένα ή και συστηματικά περιστατικά δωροδοκίας σε συνήθεις (επιχειρησιακές) δραστηριότητες και προτείνει μέτρα για την αποτροπή, εξάλειψη και διαχείριση των κινδύνων αυτών.

Σημεία ελέγχου του προτύπου αποτελούν: Η επιλογή και διαχείριση των προμηθευτών, παρόχων υπηρεσιών και εκπροσώπων ενός οργανισμού, η παροχή δώρων, ταξιδιών, δωρεών & χορηγήσεων, η διακίνηση πληροφοριών, η αξιοπιστία του προσωπικού, η ορθότητα των οικονομικών συναλλαγών, η εφαρμογή ελέγχων δέουσας επιμέλειας κ.α..

Το Πρότυπο εφαρμόζεται σε Οργανισμούς (δημόσιους & ιδιωτικούς) και Επιχειρήσεις παντός μεγέθους.

Νομοθεσίες που σχετίζονται με τη θεματολογία του προτύπου:

  • Οδηγία 2015/849/ΕΕ για την Πρόληψη και καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας (ν. 4557, ΦΕΚ 139 Α, 30.7.2018) καθώς και
  • Σύσταση της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (ν. 4622, ΦΕΚ 133 Α 7.8.2019) με στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας, της ακεραιότητας και την πρόληψη, αποτροπή, εντοπισμό και αντιμετώπιση των φαινομένων και των πράξεων απάτης και διαφθοράς στη δράση των δημόσιων και ιδιωτικών φορέων και οργανισμών.
Σχετικές Υπηρεσίες: