Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

Το πρότυπο ISO 14001 (Περιβαλλοντική Διαχείριση) αποτελεί σημαντικό εργαλείο για τις επιχειρήσεις, στην προσπάθειά τους να αντιμετωπίσουν τα περιβαλλοντικά τους ζητήματα και να αποδείξουν την περιβαλλοντική ευαισθητοποίησή τους.

Η πιστοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο αυτό, μπορεί να εφαρμοστεί σε όλους τους τύπους εταιρειών, επιχειρήσεων και οργανισμών ανεξάρτητα από το μέγεθος και τη δραστηριότητά τους (παραγωγικές, εμπορικές, παροχής υπηρεσιών).

Πολλές επιχειρήσεις θεωρούν ότι η πιστοποίηση με το πρότυπο ISO 14001 είναι μία ιδιαίτερα δύσκολη υπόθεση γιατί συνδέεται με επενδύσεις ιδιαίτερα δαπανηρές. Η αλήθεια είναι ότι οι (πιθανές) απαιτούμενες επενδύσεις συνδέονται μόνο με την κάλυψη των περιβαλλοντικών όρων που είναι συνδεδεμένοι με την άδεια λειτουργίας της κάθε επιχείρησης.

Από εκεί και πέρα, η στοχοθέτηση και η επίτευξη των περιβαλλοντικών επιδόσεων πρωτίστως έχει θετικό οικονομικό αντίκτυπο για την επιχείρηση και δευτερευόντως πρέπει να αντιμετωπίζεται ως απαίτηση του προτύπου.

Σχετικές Υπηρεσίες: