Παρακολούθηση Νομοθεσίας

4.jpg
Εξειδικευμένες Υπηρεσίες Παρακολούθησης και Ενημέρωσης Νομοθεσίας - ΚΤΕΟ

Η Αρίστη Συμβουλευτική παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες παρακολούθησης και ενημέρωσης νομοθεσίας. Η παρακολούθηση γίνεται σε καθημερινή βάση και οι ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται μέσω βάσης δεδομένων η οποία έχει αναπτυχθεί ειδικά για την υπηρεσία αυτή. Μέσα από τη λειτουργία της βάσης παρέχονται οι εξής υπηρεσίες:

  • Καταχώρηση των στοιχείων των νέων Κανονισμών Εγκυκλίων & Νομοθεσίας.
  • Επισύναψη των σχετικών αρχείων.
  • Καταχώρηση των ενεργειών που θα πρέπει να υλοποιήσει κάθε οργανωτική μονάδα προκειμένου να συμμορφωθεί με τον κανονισμό ή νομοθέτημα.
  • Αξιολόγηση του κατά πόσο ο νέος κανονισμός / νομοθέτημα επηρεάζει το Σύστημα Ποιότητας και οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν (εκπαίδευση, ενημέρωση, ανάπτυξη / τροποποίηση τεκμηρίωσης κλπ).
  • Αυτόματη αποστολή ενημερωτικού email, σε περίπτωση νέας καταχώρησης.
  • Διατήρηση ιστορικότητας κανονισμών και νομοθεσίας.
  • Δικαιώματα πρόσβασης και κωδικοί για κάθε χρήστη.
  • Απεριόριστοι χρήστες.
  • Πρόσβαση από παντού και οποιαδήποτε στιγμή.
Σχετικές Υπηρεσίες: