Νέα

4.jpg

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε η πιστοποίησή της εταιρίας BIO-RAD Hellas σύμφωνα με την ΥΑ1348.

H BIO-RAD Hellas είναι θυγατρική εταιρεία της BIO-RAD Laboratories Inc. η οποία δραστηριοποιείται για περισσότερα από 50 έτη στον εργαστηριακό ιατρικό τομέα καθώς επίσης και στον τομέα της επιστημονικής έρευνας.

Η εφαρμογή της ΥΑ 1348 και η πιστοποίηση της έγινε σε κλίμα ομαδικής συνεργασίας και ήταν το εφαλτήριο μιας νέας δυνατής συνεργασίας.