Νέα

2.jpg

Με αποδεδειγμένη εμπειρία στη Διασφάλιση επιχειρησιακών διεργασιών, η οποία ξεκινά από τον τομέα της Υ&Α και κορυφώνεται με υπηρεσίες όπως: Security Audit, Penetration Testing και Business Continuity Planning, η Αρίστη έχει προχωρήσει επιτυχώς στην εκπόνηση Συστημάτων Καταπολέμησης της Δωροδοκίας κατά ISO 37001:2016, με πιο πρόσφατη την Πιστοποίηση της A&L Medical Supplies S.A. (TUV Austria, Αύγουστος 2020).