Σχόλια Πελατών

3.jpg

Η συνεργασία μας με την Αρίστη Συμβουλευτική ξεκίνησε το φθινόπωρο του 2006. Μας μύησαν με υπομονή και μεθοδικότητα στο δρόμο για την ποιότητα και μας οδήγησαν με επιτυχία στην πιστοποίηση τον Οκτώβριο του 2007.

Σήμερα, μετά από 8 χρόνια εποικοδομητικής συνεργασίας και μετά από την τρίτη επιτυχή πιστοποίηση, η συνεργασία μας συνεχίζεται, διότι εκτός από έναν πολύτιμο σύμβουλο, έχουμε δίπλα μας έναν αρωγό και φίλο σε κάθε δύσκολο βήμα.

Εν κατακλείδι, η γνώση στα χέρια ευφυών ανθρώπων, γίνεται μοχλός ανάπτυξης και προόδου για τους ίδιους αλλά και τους συνεργάτες τους.

Αγαπητέ κύριε Συνοδινέ,

Με την παρούσα επιστολή επιθυμούμε να σας ευχαριστήσουμε θερμά για την πολύτιμη υποστήριξή σας στο έργο του Ινστιτούτου Μοριακής και Βιοϊατρικής Έρευνας (ΙΜΒΕ). Η Πιστοποίηση του ΙΜΒΕ στα πεδία «Ανάπτυξη και Παροχή Εκπαιδευτικών Υπηρεσιών» & «Ανάπτυξη και Υλοποίηση Επιστημονικού Έργου» αποτελεί πολύ σημαντικό βήμα για την ποιοτική επίτευξη των στόχων του ΙΜΒΕ.

Χριστόφορε, εγώ προσωπικά αλλά και το προσωπικό του ΚΤΕΟ μας νιώθουμε την ανάγκη να ευχαριστήσουμε, πρώτα εσένα προσωπικά και την Αρίστη Συμβουλευτική για τις πραγματικά πολύτιμες, υπηρεσίες που μας έχεις προσφέρει καθώς και την άψογη συνεργασία μας έως σήμερα, αφού η επιχείρηση μας αποκόμισε σημαντικά οφέλη για την ορθή λειτουργία της.

Η συνεργασία μας με την Αρίστη Συμβουλευτική σε όλα τα διαχειριστικά συστήματα (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001), είναι σε υψηλά επίπεδα σε όλους τους τομείς.

Επιπροσθέτως να αναφέρουμε, ότι και στο παρελθόν έχουμε συστήσει την Αρίστη Συμβουλευτική σε συνεργάτες μας και μόνο σχετικά σχόλια λάβαμε.

Εξαιρετική συνεργασία με την Αρίστη Συμβουλευτική σε όλα τα επίπεδα. Θα ήθελα να τονίσω τον καθοριστικό ρόλο της Αργυροπούλου Ολυμπίας, η οποία με την ιδιαίτερη ικανότητα που έχει στις διαπροσωπικές σχέσεις και με την εξαιρετική κατάρτιση στο αντικείμενο της συνέβαλε σημαντικά στην ολοκλήρωση αυτού του έργου.

Θα ήθελα να ενημερώσω ότι η υψηλή βαθμολογία της αξιολόγησης των συνεργατών μας – της Αρίστης Συμβουλευτικής – προκύπτει από μια αυστηρή και αντικειμενική καταγραφή του υψηλού επαγγελματικού επιπέδου της εταιρίας και των εμπλεκόμενων συνεργατών της στο συγκεκριμένο έργο.

Η ενημέρωση και οι οδηγίες από την εταιρία σας και ιδιαίτερα από τον μελετητή κ. Συνοδινό ήταν πληρέστατη. Μας βοήθησε σημαντικότατα στη σωστή ιεράρχηση των στόχων του εργαστηρίου μας, στη λεπτομερή ανάλυση των διαδικασιών που έπρεπε να ακολουθήσουμε, στην υλοποίηση του έργου πιστοποίησης και στην κατανόηση των υποχρεώσεων και καθηκόντων μας. Οι συνεργάτες μου και εγώ είχαμε άριστη συνεργασία με τον κ. Συνοδινό, ο οποίος με μεγάλη υπομονή, μας εκπαίδευσε, μας οργάνωσε, και μας καθοδήγησε σωστά, ώστε να ανταποκριθούμε στην επιθεώρηση και τελικά το εργαστήριο μας να πιστοποιηθεί επιτυχώς. Σας ευχαριστούμε θερμά.

Από την πρώτη μας επικοινωνία με τους συμβούλους της Αρίστης υπήρξε άμεση ανταπόκριση σε ότι ζητήθηκε. Οι ανάγκες μας έγιναν απόλυτα κατανοητές και οι οδηγίες που μας δόθηκαν ήταν πλήρως κατανοητές. Το χρονοδιάγραμμα που τέθηκε τηρήθηκε επακριβώς και η δουλειά κατά την προετοιμασία ήταν άμεση και ουσιαστική.

Το να οργανώσεις το προσωπικό σου και να τηρείς επακριβώς γραπτές διαδικασίες του προτύπου ISO 22000:2005 είναι πολύ μεγαλύτερης δυσκολίας από την τήρηση ενός HACCP. Η Αρίστη Συμβουλευτική κατάφερε να μετατρέψει τη δυσκολία του προτύπου ISO 22000:2005 σε μία εύκολη διαδρομή τηρώντας με επαγγελματισμό το χρονοδιάγραμμα. Επίσης, κατανόησε τις ανάγκες μας και μέσα από ευγένεια και φιλικότητα μας οδήγησαν στην επιτυχή πιστοποίηση.

Σας ευχαριστούμε πολύ.

Άψογη και αποτελεσματική επικοινωνία και συνεργασία με απόλυτο επαγγελματισμό.