Με οδηγό την Ποιότητα

Ζερβογιάννης Παύλος

Χημικός Μηχανικός, MSc in Environmental Engineering, MBA

Μεγάλη  επαγγελματική  εμπειρία  στη  βιομηχανία  πετροχημικών  σε διευθυντικές   θέσεις   μονάδας   λιπαντικών,   όπως   Διευθυντής Παραγωγής,  Τεχνικός  Διευθυντής,  Supply  Chain  Manager.  

Μεγάλη εμπειρία στους τομείς της Ποιότητας, Περιβαλλοντικής Διαχείρισης & Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία σαν σύμβουλος συστημάτων, επιθεωρητής   και   εκπαιδευτής   αλλά   και   από   αντίστοιχες διευθυντικές θέσεις