Με οδηγό την Ποιότητα

Τσακανίκα Βασιλική

«Πτυχίο Πληροφορική ΤΕΙ Αθήνας.

Γραμματειακή και Διοικητική Υποστήριξη»