Με οδηγό την Ποιότητα

Συνοδινός Σταύρος

Χημικός Μηχανικός, με ερευνητική δραστηριότητα στην Οργανική Χημεία.

Διευθυντής Μελετών Σύμβουλος - Μελετητής σε θέματα Συστημάτων Ποιότητας κατά ISO 9000, διαπίστευσης φορέων ελέγχου κατά ISO17020 και Υγιεινής & Ασφάλειας κατά OHSAS 18000.