Τεχνογνωσία και Εμπειρία

Η σημασία και τα οφέλη που παρέχει η εγκατάσταση ενός Συστήματος Ποιότητας έγινε αντιληπτή στις ελληνικές επιχειρήσεις γύρω στα μέσα της δεκαετίας του ’90 . Η Αρίστη Συμβουλευτική, από την ίδρυσή της το 2002, έχει κατανοήσει ακριβώς το πώς ένα Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας μπορεί να γίνει η κινητήρια δύναμη για την Εταιρία ή τον Οργανισμό (Δημόσιο ή Ιδιωτικό) που το εφαρμόζει.