Με οδηγό την Ποιότητα

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

| ISO9001:2008

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

  • Επανασχεδιασμός Συστήματος Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO9001:2008 στην Υπηρεσία Εφαρμογής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων ( Πιστοποίηση : Αύγουστος 2010 ).

 

  • Μελέτη & Εγκατάσταση Συστήματος Ποιότητας για την κάλυψη της Διαχειριστικής Επάρκειας ( Πιστοποίηση : Ιανουάριος 2011 ).

     

  • Μετάβαση του εφαρμοζόμενου Συστήματος στο νέο πρότυπο ISO9001:2015 και υποστήριξη κατά την εφαρμογή του.

 

Κατηγορία:ISO9001:2015