Με οδηγό την Ποιότητα

ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ»

| ISO9001:2008

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Κατηγορία : Οργανισμοί Υγείας

Υπηρεσία: ISO 9001:2008

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Μελέτη & Εγκατάσταση Συστήματος Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO9001:2008 στο βιοπαθολογικό εργαστήριο «Βασίλειος Ιωάννου».

 Κατηγορία:ISO9001:2008