Με οδηγό την Ποιότητα

Β. ΝΤΑΚΟΥΡΗΣ Σ. ΚΟΥΤΙΒΑ Ο.Ε. (πρώην G4S ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ)

| ISO9001: 2000

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Μελέτη & Εγκατάσταση Συστήματος Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO9001: 2000.
 
 
Πιστοποίηση: Οκτώβριος 2007
 
 

Κατηγορία:ISO9001: 2000