Με οδηγό την Ποιότητα

ΤΟΜΠΡΑΣ ΑΒΕΕ

| SO9001:2000 / ΕΛΟΤ 1416

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Μελέτη & Εγκατάσταση Συστήματος Ποιότητας & Ασφάλειας Τροφίμων σύμφωνα με τα πρότυπαISO9001:2000 & ΕΛΟΤ 1416, σε συνεργασία με τη Scripta Consulting A.E.
 
Πιστοποίηση : Νοέμβριος 2005
 

Κατηγορία:SO9001:2000 & ΕΛΟΤ 1416,