Με οδηγό την Ποιότητα

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ

| ISO9001:2008

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Μελέτη & Εγκατάσταση Συστήματος Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO9001:2008 σε όλο το φάσμα των Υπηρεσιών των Διαγνωστικών  Κέντρων  απεικονιστικές& in vitro εξετάσεις)

Πιστοποίηση : Απρίλιος 2014

http://www.epirusdiagnosis.gr