Με οδηγό την Ποιότητα

Sword Services Greece S.A.

| ISO9001, ISO27001

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Μελέτη & Εγκατάσταση διαχειριστικών συστημάτων ποιότητας και ασφάλειας πληροφοριών, σύμφωνα με τα πρότυπα ISO9001 & ISO27001.

Υπηρεσία : ISO9001:2015, ISO27001:2013

www.sword-group.com