Με οδηγό την Ποιότητα

RANDSTAND HELLAS

| ISO 9001:2015

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ανασχεδιασμός του Συστήματος Ποιότητας με σκοπό να γίνει λειτουργικότερο και φιλικότερο, αλλά και να καλύψει τις απαιτήσεις της νέας έκδοσης του προτύπου ISO 9001:2015.  Παροχή εκπαίδευσης του προσωπικού σχετικά με τις απαιτήσεις του νέου προτύπου και υποστήριξη κατά την εφαρμογή του.

 
Κατηγορία:πρότυπο ISO 9001:2015