Με οδηγό την Ποιότητα

Πολεμικό Ναυτικό – Κ.Σ.Α.Ν.

| ISO9001

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Μελέτη και Εγκατάσταση Συστήματος Ποιότητας για την Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Ελέγχου Ελαφρών (≤3.5tn) και Βαρέων Οχημάτων (>3.5tn)