Με οδηγό την Ποιότητα

ΠΑΡΑΒΑΛΟΥ - ΣΟΥΛΙΡΑ Ο.Ε.

| ISO9001:2000

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Μελέτη και εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO9001:2000.
 
Πιστοποίηση : Απρίλιος 2009
 
 

Κατηγορία:ISO9001:2000