Με οδηγό την Ποιότητα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΕΛΚΕ

| Πρότυπο ΕΛΟΤ 1429:2008

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Mελέτη και εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Συγχρηματοδοτούμενων Έργων σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 1429:2008 ως Φορέα Τύπου Β & Γ, στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Πιστοποίηση : Ιούλιος 2016