Με οδηγό την Ποιότητα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ / Γ.Ν ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ / ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

| ISO9001:2008

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Μελέτη, Εγκατάσταση και Εφαρμογή Συστήματος Ποιότητας σύμφωνα με το Πρότυπο ISO9001:2008 στην Ογκολογική - Αιματολογική Μονάδα της Θεραπευτικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών.

 

Πιστοποίηση : Ιούλιος 2013