Με οδηγό την Ποιότητα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

| ISO9001:2000 / ISO9001:2001

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Μελέτη & Εγκατάσταση Συστήματος Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO9001:2000 σε:
  • Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής ( Πιστοποίηση: Απρίλιος 2007 ).
  • Μονάδα Τεχνητού Νεφρού & Περιτοναϊκής Κάθαρσης ( Πιστοποίηση : Μάιος 2008 ).
  • Ουρολογική Κλινική ( Πιστοποίηση : Ιούλιος 2010 ).
Μελέτη & Εγκατάσταση Συστήματος Ασφάλειας Τροφίμων σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 1416 (HACCP)στις εγκαταστάσεις παρασκευής και διαχείρισης γευμάτων.
Πιστοποίηση : Οκτώβριος 2006
Μελέτη & Εγκατάσταση Συστήματος Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO9001:2008 για την κάλυψη της διαχειριστικής επάρκειας.
Πιστοποίηση : Αύγουστος 2009
Κατηγορία:πρότυπο ISO9001:2008 , ΕΛΟΤ 1416 (HACCP)