Με οδηγό την Ποιότητα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (Ο.Λ.Π.)

| ISO9001:2008 / ISO14001:2004

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ανάπτυξη & Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας & Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με ταπρότυπα ISO9001:2008 & IS14001:2004 στις Υπηρεσίες Εξυπηρέτησης Κρουαζιερόπλοιων του ΟΛΠ Α.Ε.
Πιστοποίηση : Μάρτιος 2013
 
Κατηγορία : ISO9001:2008 / ISO14001:2004