Με οδηγό την Ποιότητα

Οργανισμός Λιμένος Ηγουμενίτσας: στην κατηγορία Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου & Ιδιωτικού Δικαίου - Μ.Κ.Ο

| Εκπόνηση κανονισμού εσωτερικής λειτουργίας του τμήματος εσωτερικού ελέγχου του Ο.Λ. ΗΓ.Α.Ε.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Οργανισμός Λιμένος Ηγουμενίτσας: στην κατηγορία Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου & Ιδιωτικού Δικαίου - Μ.Κ.Ο

Εκπόνηση κανονισμού εσωτερικής λειτουργίας του τμήματος εσωτερικού ελέγχου του Ο.Λ. ΗΓ.Α.Ε.

Ολοκλήρωση: Νοέμβριος 2006