Με οδηγό την Ποιότητα

ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ-ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

| ISO9001:2008

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Μελέτη και Εγκατάσταση Συστήματος Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο:ISO9001:2008 για τις διαγνωστικές υπηρεσίες που παρέχει το εργαστήριο.

Πιστοποίηση: Μάρτιος 2014