Με οδηγό την Ποιότητα

ΜΟΣΧΟΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

| ISO9001:2008

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Μελέτη και εγκατάσταση Συστήματος Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO9001:2008 για την παροχή εργαστηριακών διαγνωστικών υπηρεσιών στο τομέα της βιοπαθολογίας

Πιστοποίση:Δεκέμβριος 2013