Με οδηγό την Ποιότητα

Μ.Ι.Υ.Α. ΤΗΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΤΟΥ Π.Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ - ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΡΥΟΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

| Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής στο πλαίσιο αδειοδότησης τόσο της Μονάδας Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (ΜΙΥΑ) της Μαιευτικης - Γυναικολογικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας όσο και της Τράπεζας Κρυοσυντήρησης.

http://www.uhl.gr/