Με οδηγό την Ποιότητα

ΜΙΤΩΣΗ

| ISO9001:2008

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Μελέτη και εγκατάσταση συστήματος ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO9001:2008 στο Κέντρο Εξωσωματικής Γονιμοποίησης Πειραιώς ΜΙΤΩΣΗ

Πιστοποίηση : Νοέμβριος 2014