Με οδηγό την Ποιότητα

ΜΕΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

| ISO9001:2008

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Μελέτη & Εγκατάσταση Συστήματος Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO9001:2008 σε όλο το φάσμα των Απεικονιστικών Εξετάσεων (Ακτινολογικές, Εξετάσεις Υπερήχων) που παρέχει το Εργαστήριο.

Πιστοποίηση : Ιανουάριος 2014