Με οδηγό την Ποιότητα

MEDIMALL ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

| ISO9001:2008

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Μελέτη & Εγκατάσταση Συστήματος Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO9001:2008 σε όλο το φάσμα των Υπηρεσιών του Διαγνωστικού Κέντρου.
 
Πιστοποίηση : Ιούλιος 2009
 
 
Κατηγορία:

πρότυπο ISO9001:2008