Με οδηγό την Ποιότητα

MEDICINN

| ΥΑ1348/2004

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Κατηγορία : Οργανισμοί Υγείας

Υπηρεσία: ΥΑ1348/2000 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Μελέτη & Εγκατάσταση Συστήματος Ποιότητας σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 1348/2004 στην εταιρία Medicinn O.E. Αντιπροσωπεία Ιατρικών Ειδών

 Κατηγορία: ΥΑ1348/2004