Με οδηγό την Ποιότητα

MANOS SERVICES S.A.

| ISO9001:2000

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Μελέτη & Εγκατάσταση Συστήματος Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO9001:2000.
 
Πιστοποίηση : Οκτώβριος 2007
 
 

Κατηγορία:ISO9001:2000