Με οδηγό την Ποιότητα

MANIFEST SERVICES ΕΠΕ

| ISO9001:2015 ISO14001:2015, OHSAS18001:2007

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Μελέτη & Εγκατάσταση Ενιαίου Διαχειριστικού Συστήματος σύμφωνα με τα πρότυπα:

  • ISO9001:2015 
  • ISO14001:2015 
  • OHSAS18001:2007