Με οδηγό την Ποιότητα

MANIFEST SECURITY

| ISO9001:2015

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Μελέτη, Εγκατάσταση & Εφαρμογή Συστήματος Ποιότητας σύμωνα με το Πρότυπο ISO9001:2015.

 

H Manifest Security ΕΠΕ μέλος του ομίλου επιχειρήσεων Manifest Services (www.manifest-services,gr)